چهارشنبه 11 دسامبر 2019

معرفی آخرین شماره

پرونده ویژه

پس از دیپان که برای ژاک اودیار نخل طلای جشنواره کن را به ارمغان آورد، این کارگردان فرانسوی قدم در مسیری گذاشته که به ژان...

198 خرداد 1398
مترجم : محمدرضا شیخی
HtmlNoArticles

شماره پیشین