پرونده

هیچ ‌چیز این جهان جدی نیست!

بررسی مؤلفه‌های دراماتیک در فیلم‌های وس اندرسون
  • نویسنده : اسدالله غلامعلی

داستان

برخی از نویسندگان، فیلمنامه‌هایشان را به گونه‌ای طراحی و خلق می‌کنند که برای تمیز دادن آثار آن‌ها نیازی به جست‌وجو در اینترنت یا مشاهده عنوان‌بندی فیلم نیست. نظریه مؤلف بر همین نکته تأکید می‌کند که یک کارگردان مؤلف کسی است که امضایش را پای فیلم می‌گذارد. اگرچه نظریه مؤلف درباره شیوه کارگردانی و عناصر آن صحبت می‌کند، اما باید گفت این مسئله درباره فیلمنامه‌نویسان یا کارگردانانی که فیلمنامه آثارشان را می‌نویسند نیز...