کشمکش (نقد)

اسپایک­لیِ نگُسسته از پند

بررسی اجمالی آسیب­های دراماتیزه کردن یک رویداد واقعی در فیلمنامه «کوکلوس­کلان سیاه‌پوست»
  • نویسنده : محمدرضا نعمتی

داستان

موفقیت فیلمنامه کوکلوس ­کلان سیاه‌پوست در اسکار را می­توان در ادامه موجی دانست که چند سالی اوج گرفته و سفارشاتی مانند حقوق سیاهان، دگرباشان و... در صدر توجهات قرار گرفته­اند. حامیان چنین سوژه­هایی خود به کلانهایی بدل گشته­اند که دخل ­و ­تصرف­هایشان در جشنواره‌های معتبر، خود متبادرکننده همان تعصبات کوکلوس­هاست. آثار متوسط­الحال و بعضاً کم­مایه­ای که گرچه در این چند ساله بسیاری از جوا...