کشمکش (نقد)

نژادپرستی معکوس

آيا «کوکلوس کلان سياه‌پوست» یک فیلمنامه نژادپرستانه است؟
  • نویسنده : سید آریا قریشی

داستان

در سه دهه اخیر، اسپایک لی یکی از مهم‌ترین فیلم‌سازانی بوده که – تقریباً به‌ طور مداوم – مباحثی در مقابله با معضل نژادپرستی را دست‌مایه آثار خود قرار داده است. کوکلوس کلان سياه‌پوست (با فیلمنامه‌ای از چارلی واچل، دیوید رابینوویتز، کوین ویلموت و خود اسپایک لی) تازه‌ترین تلاش او در راستای نمایش خطرهای نژادپرستی است؛ آن هم با تأکید بر این نکته که نژادپرستی هنوز نمرده و با ظهور رئیس‌جمهوری چون...