سینمای ایران(سرمقاله)

سرمقاله

سینمای عاشورایی 52 ابرروایت (16)

نویسنده : نصرت الله تابش
در ادامه بحث تحت عنوان «پس از واقعه» به مرور تعد...
سرمقاله

سینمای عاشورایی 51 ابر روایت 15

نویسنده : نصرت الله تابش
این سومین شماره از این مقالات است که تحت عنوان «پس از ...
سرمقاله

گنجینه

نویسنده : نصرت‌الله تابش
اولین پیش‌شماره فیلم‌نگار در اردیبهشت 1381 منتشر ش...
سرمقاله

سینمای عاشورایی 50 ابر روایت(14)

نویسنده : نصرت‌الله تابش
در شماره گذشته تحت عنوان «پس از واقعه» به سه موض...