سینمای ایران(نقد)

کشمکش (نقد)

سرکوبِ داستان

نویسنده : حسین جوانی
فیلمنامه‌ سرکوب را می‌توان به دو نیمه تقسیم کرد؛ م...
کشمکش (نقد)

آبستنِ شیطان

نویسنده : حسین جوانی
شبی که ماه کامل شد فیلمی ‌سه بخشی ا‌ست که هر بخش ا...
کشمکش (نقد)

پرتره گریه

نویسنده : اسدالله غلامعلی
فیلمنامه شبی که ماه کامل شد، آخرین ساخته نرگس آبیار که متکی ...
کشمکش (نقد)

شبی که «درام» کامل نشد...

نویسنده : امیررضا نوری‌پرتو
پس از اشیا از آن‌چه در آینه می‌بینید، به شما نزدیک...
کشمکش (نقد)

زیستن در جهانِ انتزاعی 

نویسنده : فرناز فرآيين
بازتاب مرگ در فیلم‌های سینمایی ایرانی عموماً به تصویر...
کشمکش (نقد)

آیا تو نیز آشنایی چون من با رنجِ لذتناک؟ *

نویسنده : جمشید خاوری
رولان بارت مرگ را در سلطه و سیطره سوگواری و رنج می‌داند...
کشمکش (نقد)

درد استخوان‌هایش را میشکند    

نویسنده : فاطمه فریدن 
مجموعه تناسبات شکلی میان داستان و پیرنگ به عنوان مهم‌تر...
کشمکش (نقد)

بیانیه حیوانات ناطق

نویسنده : فرناز فرآیین
کمدی از نگاه اندور استات مؤلف کتاب کمدی، تقلیدی از مردمان فر...
کشمکش (نقد)

عصاره کاراکترهای افسانه ای

نویسنده : مهسا علینقیان
با تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1349 و سا...
کشمکش (نقد)

جهش ژن قدرت

نویسنده : احسان آجورلو
در مواجهه با یک شخصیت او را چگونه نمایشی درمی‌یابیم؟ چه...
کشمکش (نقد)

تکثیرِ واقعیت

نویسنده : فاطمه فریدن
   در آثار پست‌مدرنیست، بازنمایی واقعیت، خود...
کشمکش (نقد)

یک تراژدی نارس

نویسنده : اسدالله غلامعلی
در روایت کلاسیک، شخصیت اصلی در نقطه عطف با یک مشکل یا معضل ب...
کشمکش (نقد)

عشق خویشاوند لبخند است

نویسنده : اسدالله غلامعلی
  رضا به عنوان نخستین فیلم علیرضا معتمدی قصه قهرما...
کشمکش (نقد)

اندیشه‌ وصالت جز در گمان نگنجد*

نویسنده : بهمن شیرمحمد
اولین فیلم بلند علیرضا معتمدی، نویسنده نسبتاً باسابقه و نام&...
کشمکش (نقد)

هبوط

نویسنده : حسین جوانی
فیلمی که در آن زندگی‌نامه فرد یا افرادی حقیقی به تصویر ...