سینمای جهان(تجربه های پراکنده)

تجربه های پراکنده

نجات یا مجازات

نویسنده : جوی مادیا مترجم: سهند زرشکیان
اتاق فرار چیست و چگونه می‌تواند برای خلق روایت‌های...
تجربه های پراکنده

انتخاب ایده ها

نویسنده : اریک بورک مترجم: ميثا محمدي
فيلمنامه‌نويس برنده جایزه امی، اریک بورک، به موشکافی ای...