پرونده

پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه‌نویسی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه – لحن

نویسنده : امیررضا تجویدی
بسیارند آن دسته از مفاهیم و عناصر اساسی در فرهنگ فیلمنامه&zw...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
مرشد راه انتزاع   برساخت واقعیت اجتماعی، همواره ی...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه

نویسنده : امیررضا تجویدی
کم نیستند آن دسته از مفاهیم و عناصر اساسی در فرهنگ فیلمنامه&...
پرونده

نويسندگان بزرگ تاريخ سينما جان لوكاره John le Carre

نویسنده : امیررضا تجویدی
نویسندگان بسیاری در تاریخ ادبیات و سینما بوده و هستند که نام...
پرونده

ضداوج ANTI-CLIMAX

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده‌ای برای سریال «تاریک» Dark

نویسنده : امیررضا تجویدی
در دوران سلطه مطلق نت‌فلیکس در فضای تولید مجموعه‌ه...
پرونده

مفاهیم تخصصی فیلمنامه زیرمتن... (214)

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

مفاهیم تخصصی فیلمنامه راوی... (213)

نویسنده : امیررضا تجویدی
کم نیستند آن دسته از مفاهیم و عناصر اساسی در فرهنگ فیلمنامه&...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما (شماره 212)

نویسنده : امیررضا نوری‌پرتو
راوی رنج‌های زمانه ما...  اگر بنا باشد در میان ...
پرونده

فيلمنامه‌نويسي در سريال‌هاي جريان‌ساز عصر طلايي نوين تلويزيون 2

نویسنده : امیررضا تجویدی
طی پرونده موضوعی شماره پیشین، از این گفتیم که در عصر طلایی ن...
پرونده

فیلمنامه‌نویسی در عصر طلایی نوین تلویزیون / 209-208

نویسنده : امیررضا تجویدی
پرونده یک موضوع فیلمنامه‌نویسی در عصر طلایی نوین تلو...
پرونده

پرسش دراماتیک اصلی / 207-206

نویسنده : امیررضا تجویدی
پرونده یک موضوع پرسش دراماتیک اصلی منشأ تمام پاسخ‌های...
پرونده

نقطه بحران (شماره 205-204)

نویسنده : امیررضا تجویدی
پرونده یک موضوع نقطه بحران بزنگاهی برای تعمق بر تصمیم&zwnj...
پرونده

نویسندگان بزرگ سینما آلفونسو كواران (شماره 203-202)

نویسنده : امیررضا تجویدی
پرونده یک موضوع نویسندگان بزرگ تاریخ سینما آلفونسو کوارون ...
پرونده

فیلم حماسی (شماره 201-200)

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات حوزه سینما و به‌ویژه فرهنگ...
پرونده

استعاره(شماره199)

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما وس اندرسون (شماره 198)

نویسنده : امیررضا تجویدی
در طول تاریخ سینما، یکی از مهم‌ترین مجادلاتی که همواره ...
پرونده

آنتاگونیست (شماره 197)

نویسنده : امیررضا تجویدی
در میان مفاهیم تخصصی و پایه فیلمنامه‌نویسی، واژگان بسیا...