سینما به مثابه بیان نمادین اندیشه‌ها

استعاره

  • نویسنده : اميررضا تجويدي

در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر و مفاهیم متعددی وجود دارند که در هنگام رجوع به سازوکار عملشان، تعداد زیادی داده و مفاهیم انتزاعی به استناد تجربه‌ای که از بروز و استفاده هر یک داشته‌ایم، در ذهنمان شکل خواهد گرفت. در چنین لحظاتی، ذهن هر نویسنده فیلمنامه یا سینمادوستی، در صدد آن بر خواهد آمد تا با در نظر گرفتن مصداق بارز آن مفهوم یا انگاره در فیلم های مورد علاقه اش، به شکلی ناخودآگاه دست به نوعی بازخوانی سراسر از لذت از این آثار بزند، بنابراین، مرور آن عنصر ...