سینمای ایران(به یاد)

به یاد

کامبوزیا پرتوی؛ آثار و تأثیرات

نویسنده : محمدرضا نعمتی
رفتن نابه‌هنگام کامبوزیا پرتوی در روزهایی که او در حال ...