سینمای ایران(پیش درآمد)

پیش درآمد

پرونده فیلم‌های چهل‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر

نویسنده : فیلم نگار
هرچند برای خوانندگان ماهنامه فیلم‌نگار آن‌چه در در...
پیش درآمد

تجربیات نامربوط شخص مربوطه

نویسنده : سید سعید رحمانی
سید سعید رحمانی / بزک‌کرده اما معذب، تور را روی صورت...
پیش درآمد

تجربیات نامربوط شخص مربوطه

نویسنده : سیدسعید رحمانی
سید سعید رحمانی / دستگاه‌های کنترل‌کننده‌ی...
پیش درآمد

تجربیات نامربوط شخص مربوطه

نویسنده : سید سعید رحمانی
سید سعید رحمانی / بیدار شدنت از خواب داستانی است!…...
پیش درآمد

تجربیات نامربوط شخص مربوطه

نویسنده : سید سعید رحمانی
سید سعید رحمانی / در شماره گذشته تحت عنوان «پس از و...