سینمای ایران(نقد)

کشمکش (نقد)

بررسی درام قهرمان از منظر اخلاق

نویسنده : اشکان راد
شاید بهتر باشد که حرف آخر را همان اول بزنم، موضع خود را دربا...
کشمکش (نقد)

اهمیت پیرنگ و پیش‌داستان در قهرمان

نویسنده : حسین جوانی
 قهرمان در نهایت سادگی فیلمی پیچیده است. ظاهراً داستانی...
کشمکش (نقد)

ساختار در فیلمنامه «پوست»

نویسنده : بهمن شیرمحمد
از هر زاویه و با هر متر و معیاری، پوست ساخته‌ برادران ا...
کشمکش (نقد)

بررسی ساختار اسطوره‌ای فیلمنامه «پوست»

نویسنده : امید پورمحسن
فیلمنامه‌‎نویسان همواره در تلاش‌اند تا علاقه&z...
کشمکش (نقد)

بررسی روش‌ و جنبه‌های مختلف درام مینی‌مال در فیلمنامه دشت خاموش

نویسنده : محمدرضا نعمتی
نگنجاندان نقل قولی از رابرت مک‌کی حین نگارش نقد و یاددا...
کشمکش (نقد)

قیاس فیلمنامه‌ «زخم کاری» با رمان «بیست زخم کاری»

نویسنده : بهمن شیرمحمد
رابطه میان ادبیات، خاصه ادبیات داستانی و هنرهای دراماتیک همو...
کشمکش (نقد)

پیرنگ‌های فرعی و اصلی در فیلمنامه «زخم کاری»

نویسنده : محمدرضا نعمتی
در سینما و به‌خصوص درام کلاسیک، هر فیلمنامه متشکل است ا...
کشمکش (نقد)

ملودرام شکست و مؤلفه‌های آن در فیلمنامه دشتِ خاموش

نویسنده : امید پورمحسن
در هر درام پیشِ روی قهرمان سه پایان است و جز آن سه، عاقبت دی...
کشمکش (نقد)

زخم کاری؛ از شکل روایت تا گسترش داستان و درون‌مایه

نویسنده : حسین جوانی
فیلمنامه زخم کاری بر اساس رُمان بیست زخم کاری نوشته محمود حس...
کشمکش (نقد)

رابطه درون‌مایه و روایت در فیلمنامه «درخت گردو»

نویسنده : امید پور محسن
مطابق تقسیماتی که دیوید بوردول در مورد سیستم فرمال ارائه می&...
کشمکش (نقد)

تحلیل ساختاری فیلمنامه «گورکن»

نویسنده : محمدرضا نعمتی
در همین آغاز باید اذعان کرد گورکن حداقلی را داراست که اغلب ف...
کشمکش (نقد)

کارکرد کهن‌الگوی پیرنگ بلوغ در فیلمنامه «پسر»

نویسنده : محمدجواد فراهانی
فیلمنامه‌هایی با مضمون تنهایی، حسادت و خشم از نادیده گر...
کشمکش (نقد)

تحلیل ساختار در فیلمنامه «درخت گردو»

نویسنده : نعیم صدفی
 داستان درخت گردو با برشی از پرده ‌سوم قصه آغاز می...
کشمکش (نقد)

تحلیل شخصیت در فیلم «گورکن»

نویسنده : امید پورمحسن
گورکن مطابق پیرنگ نجات الگوبندی شده است و موضوع اغلب فیلمنام...
کشمکش (نقد)

شخصیت‌پردازی در فیلمنامه «بوتاکس»

نویسنده : بهمن شیرمحمد
فیلم با نمایی طولانی از اکرم (سوسن پرور) که در حال تماشای کا...
کشمکش (نقد)

خطوط داستانی و گسترش آن‌ها در سریال «می‌خواهم زنده بمانم»

نویسنده : حسین جوانی
پس‌زمینه داستان می‌خواهم زنده بمانم در سال ۱۳۶۸...
کشمکش (نقد)

فرایند برانگیخته شدن هم‌دلی در فیلمنامه «بوتاکس»

نویسنده : امید پورمحسن
شیوه خاصی از روایت داستان در فیلمنامه‌ها وجود دارد که ب...
کشمکش (نقد)

کارکرد پیرنگ‌های فرعی در فیلم «آبجی»

نویسنده : امید پورمحسن
اولویت‌بندی در خصوص ملاک و معیار نگارش فیلمنامه‌ها...
کشمکش (نقد)

بررسی گره‌های داستانی در فیلمنامه «آبجی»

نویسنده : محمدجواد فراهانی
        صحنه آغازین، صحنه&zw...
کشمکش (نقد)

بررسی ویژگی‌های متفاوت فیلمنامه‌ سریال «قورباغه»

نویسنده : حسین جوانی
متفاوت در مقام مقایسه با سریال‌های ایرانی که در چند ...