سینمای جهان(کارگاه فیلمنامه)

کارگاه فیلمنامه

رازهاي پنهان در فيلمنامه

نویسنده : كارسن ريوز
3. روابط: يكي از ساده¬ترين راه¬ها براي اكتشاف در يك ...
کارگاه فیلمنامه

رازهاي پنهان در فيلمنامه

نویسنده : كارسن ريوز
اركان: وقتي هدفي داشته باشيد، مي¬توانيد توانايي¬هايي...
کارگاه فیلمنامه

رازهاي پنهان فيلمنامه

نویسنده : كارسن ريوز
 به نظر مي رسد يك نكته در امر فيلمنامه نويسي نه‌تن...
کارگاه فیلمنامه

عبور از دوزخ پرده دوم

نویسنده : اچ. آر. دی کاستا
یازده یار اوشن (2001) پرده اول برای دنی اوشن، به عنوان کس...