پرونده

پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ درام چندپیرنگی

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات حوزه سینما و به‌ویژه فرهنگ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ وارونگی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

نویسندگان بزرگ سینمای معاصر

نویسنده : امیررضا تجویدی
خالق هراس،‌ از پی اندوه... آن‌چه در عمر دراز تا...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه: تمثیل

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تنش دراماتیک

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تصادف

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده‌ای برای یک سریال «جانشینی»

نویسنده : امیررضا تجویدی
عصر طلایی نوين تلويزيون، دوراني است كه طي آن با بي‌عتما...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تجلی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
راوی سکون حاکم بر زمانه ما آن‌چه در این عمر حال دیگر...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ ابهام

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ فیلمنامه‌نویسی انیمیشن

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات در حوزه سینما و به‌ویژه فر...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
طلایه‌دار حماسه‌سرایی مدرن در طول تاریخ سینما، ...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه‌نویسی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه – لحن

نویسنده : امیررضا تجویدی
بسیارند آن دسته از مفاهیم و عناصر اساسی در فرهنگ فیلمنامه&zw...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
مرشد راه انتزاع   برساخت واقعیت اجتماعی، همواره ی...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه

نویسنده : امیررضا تجویدی
کم نیستند آن دسته از مفاهیم و عناصر اساسی در فرهنگ فیلمنامه&...
پرونده

نويسندگان بزرگ تاريخ سينما جان لوكاره John le Carre

نویسنده : امیررضا تجویدی
نویسندگان بسیاری در تاریخ ادبیات و سینما بوده و هستند که نام...
پرونده

ضداوج ANTI-CLIMAX

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده‌ای برای سریال «تاریک» Dark

نویسنده : امیررضا تجویدی
در دوران سلطه مطلق نت‌فلیکس در فضای تولید مجموعه‌ه...