پرونده

پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تمهید معرفی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ فیلمنامه‌نویسی برای فیلم کوتاه

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات در حوزه سینما و به‌ویژه فر...
پرونده

پرونده‌ای برای یک سریال؛ «بهتره با ساول تماس بگیری»

نویسنده : امیررضا تجویدی
عصر طلایی نوين تلويزيون دوراني است كه طي آن در نتیجه بي&zwnj...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ فلش‌بک و فلش‌فوروارد

نویسنده : امیررضا تجویدی
تداعی ناگهانی   در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ درام شخصیت‌محور

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات حوزه سینما و به‌ویژه فرهنگ...
پرونده

پرونده نویسندگان بزرگ سینمای جهان

نویسنده : امیررضا تجویدی
فیلسوف رنجور در طول تاریخ سینما، یکی از مهم‌ترین مجا...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ کهن‌الگوی سایه

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

«پیکی بلایندرها»

نویسنده : امیررضا تجویدی
در دوران سلطه نسبی نت‌فلیکس در فضای تولید مجموعه‌ه...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ درام چندپیرنگی

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات حوزه سینما و به‌ویژه فرهنگ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ وارونگی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

نویسندگان بزرگ سینمای معاصر

نویسنده : امیررضا تجویدی
خالق هراس،‌ از پی اندوه... آن‌چه در عمر دراز تا...
پرونده

پرونده موضوعی؛ مفاهیم تخصصی فیلمنامه: تمثیل

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تنش دراماتیک

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تصادف

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده‌ای برای یک سریال «جانشینی»

نویسنده : امیررضا تجویدی
عصر طلایی نوين تلويزيون، دوراني است كه طي آن با بي‌عتما...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ تجلی

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، بسیارن...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
راوی سکون حاکم بر زمانه ما آن‌چه در این عمر حال دیگر...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ ابهام

نویسنده : امیررضا تجویدی
در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر ...
پرونده

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ فیلمنامه‌نویسی انیمیشن

نویسنده : امیررضا تجویدی
یکی از مهم‌ترین مناقشات در حوزه سینما و به‌ویژه فر...
پرونده

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

نویسنده : امیررضا تجویدی
طلایه‌دار حماسه‌سرایی مدرن در طول تاریخ سینما، ...