نویسندگان بزرگ سینما آلفونسو كواران (شماره 203-202)

  • نویسنده : امیررضا تجویدی
  • مترجم :
  • تعداد بازدید: 105

پرونده یک موضوع
نویسندگان بزرگ تاریخ سینما
آلفونسو کوارون
خالق رستگاری‌های امیدبخش
امیررضا تجویدی

در طول تاریخ سینما، بسیار کم بوده‌اند فیلمنامه‌نویسان و فیلم‌سازانی که پس از شهرت به‌دست‌آمده از طریق موفقیت چشم‌گیر یکی از ساخته‌هایشان، خود را در مظان تجربه‌گرایی‌های متنوعی قرار دهند که مواجهه با هر یک از این تجربیات نوین و ناشناخته، ارمغانی پیچیده و جدید برای کارنامه هنری‌شان به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین آفت‌های دوره مدرن فیلمنامه‌نویسی و فیلم‌سازی در سراسر جهان، فرو رفتن بسیاری از سینماگرانِ حتی بزرگ و بسیار شناخته‌شده، در لاک انزوا و محافظه‌کاری عمیقی است که باعث شده این افراد از ترس به چالش کشیده شدن از حیث فروش و گیشه از یک سو و از سوی دیگر، زیر سؤال رفتن اثرشان از سوی منتقدان و مخاطبان حرفه‌ای سینما، همواره ترجیح بدهند زمین بازی محدودی برای به چالش کشیدن خلاقیت‌هایشان طراحی کنند که طی آن در چهارچوب یک فضای بسیار محدود از تجربه‌گرایی، صرفاً تن به فرمول‌های روایی و داستانی امتحان‌پس‌داده‌ای می‌دهند که مطلع‌اند تا حد قابل ذکری مورد پسند همگان واقع خواهد شد و در عین حال، چه در گیشه و چه فصل جوایز سینمایی اقبالی خوشایند برایشان خواهد داشت. غافل از این‌که در جهان امروز شاید یکی از مهم‌ترین عناصری که آثار یک هنرمند را در ذهن مخاطبان جدی سینما ماندگار می‌کند، طیف متنوع تجربه‌گرایی‌های او در ژانرها و الگوهای روایت متنوعی است که تجربه کردن هر یک از آن‌ها، حکم بیرون زدن از پیله‌ای را دارد که اگرچه خود فیلم‌ساز در طول سال‌ها به دور خود تنیده، اما هر از گاهی بدش هم نخواهد آمد تا با بیرون زدن از این حاشیه امن خودساخته، تمام دانسته‌ها و انگاره‌های ذهنی خود از خلق روایت سینمایی را به چالش بکشد تا شاید حاصل این دیالکتیک چندوجهی، زایش اندیشه و تجربه‌ای سراسر شگفتی باشد که در صورت موفقیت، می‌تواند کارنامه او را برای همیشه دست‌خوش تغییر سازد.
در زمانه ما شاید یک...

مرجع مقاله