کاوش‌گر رازهای چندلایه...

مفاهیم تخصصی فیلمنامه زیرمتن... (214)

  • نویسنده : امیررضا تجویدی
  • مترجم :
  • تعداد بازدید: 113

در فرهنگ واژگان و اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌نویسی، عناصر و مفاهیم متعددی وجود دارند که در هنگام رجوع به سازوکار عملشان، تعداد زیادی داده و مفاهیم انتزاعی به استناد تجربه‌ای که از بروز و استفاده هر یک داشته‌ایم، در ذهنمان شکل خواهد گرفت. در چنین لحظاتی، ذهن هر نویسنده فیلمنامه یا سینمادوستی، درصدد آن بر خواهد آمد تا با در نظر گرفتن مصداق بارز آن مفهوم یا انگاره در فیلم­های مورد علاقه­اش، به شکلی ناخودآگاه به نوعی بازخوانی سرشار از لذت از این آثار دست یابد. بنابراین، مرور آن عنصر روایی طی این فرایند، برایش تبدیل به یک ماجراجویی ذهنی همراه با لذت می­شود که از طریق آن، با نزدیک کردن مفهوم مدنظر و ذاتش به یک مصداق مشخص، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند از زاویه نگاه یک فیلمنامه‌نویس یا تحلیل­گر، کشف و شهود سینمایی‌اش را با برهان و استدلال همراه سازد.

در این میان البته بسیار زیادند مفاهیم و کارکردهای اساسی فیلمنامه‌نویسی که اگرچه هر مخاطب پی‌گیر سینما، پس از برخورد عینی با آن، کاملاً قادر خواهد بود سیمایی کلی از سازوکار و نحوه نمود آن در فیلمنامه را متصور شود، اما در عین حال، معمولاً نخواهد توانست از ذات آن مفهوم تعریفی استوار و جامع ارائه دهد. این امر البته در ذات خود نه ناشی از دانش محدود مخاطب سینمادوست خواهد بود و نه گنگ و دیریاب بودن مفهوم، بلکه فراتر از این صفات، نشان‌دهنده آن است که این دسته مفاهیم همچون اقیانوسی بی‌‌پایان هستند که برای نیل به فهم دقیق چگونگی عملشان، نیازمند درک چندلایه و تا حدودی فراتر از تنها مرور مبانی نظری مربوط به هر یک خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این دسته مف...

مرجع مقاله