نوری بیلگه جیلان

نویسندگان بزرگ تاریخ سینما

  • نویسنده : امیررضا تجویدی
  • مترجم :
  • تعداد بازدید: 308

راوی سکون حاکم بر زمانه ما

آن‌چه در این عمر حال دیگر دراز تاریخ سینما در جریان است، عموماً دامن زدن به این کشمکش اساسی بوده که ذات حقیقی سینما و داستان‌گویی از خلال آن بیشتر طالب نمایش جهان واقع است یا برعکس، باید از جادوی این جهان توأمان تصویری و صوتی، برای خلق جهانی اندکی متفاوت از پیرامون و تصویرهایی حیرت‌آور بهره جست؟ در بحبوحه این کشمکش ازلی- ابدی در میان داعیه‌داران هنر-صنعت-رسانه سینما اما گروه دیگری نیز قد علم کردند که معتقد بوده و هستند که سینما می‌تواند با حرکت در مرز باریک میان واقعیت و خیال، اهداف غایی هر دو جبهه مذکور را در حد اعلایش امکان‌پذیر سازد و از این طریق، دست به خلق جنسی از بازنمایی یا بازتاب واقعیت پیرامونی بزند که اگرچه می‌توان ردپای تحقق مسئله مرکزی و کاتالیزورهای داستانی‌اش را جایی در جهان واقع و با تکیه بر منطق بیرونی درام جست‌وجو کرد، اما شیوه تصویرسازی از آن واقعیت و پر و بال دادن به سیر تحول شخصیت‌ها و نمایش اوج و فرود کشمکش‌ها و بحران‌ها در آن، کاملاً با فرایند تخیل و شهود مخاطب وارد بازی و تبادل می‌شود و از این طریق، ما با جنسی از سینمای داستان‌گو مواجه خواهیم بود که راه‌کار مقابله با واقعیت بی‌رحم پیرامون را در ذهن و جایی بیرون از قاب در دسترس تصویر جست‌وجو خواهد کرد.

یکی از مهم...

مرجع مقاله