پینوکیوی گیرمو دل تورو

  • نویسنده : گیرمو دل تورو، پاتریک مکهیل
  • مترجم : میثا محمدی
  • تعداد بازدید: 474

فیلمنامه‌نویسان: گیرمو دل تورو، پاتریک مکهیل

بر اساس داستان‌های پینوکیو اثر کارلو کلودی

کارگردان: گیرمو دل تورو

مدیر فیلم‌برداری: فرانک پاسینگهام

تدوین: کن شرتزمن<...

مرجع مقاله