راوی اودیسه جان‌سخت‌ها

پرونده موضوعی: مفاهیم تخصصی فیلمنامه؛ ژانر اکشن

  • نویسنده : امیررضا تجویدی
  • مترجم :
  • تعداد بازدید: 381

در میان خیل عظیم مفاهیم و واژگان فرهنگ فیلمنامه‌نویسی، یکی از کاربردی اما در عین حال پرمناقشه‌ترین عناصری که در حین استفاده مکرر در دستور زبان منتقدان فیلم و سینه‌فیلیا، مغفول توجه و مداقه کافی واقع شده است، مفهوم ژانر و کارکردهای آن در حوزه فیلمنامه و روایت است. این در حالی است که چه در منابع مادر حوزه سینما و چه مطالب تخصصی نگاشته‌شده در این زمینه، همیشه تعریف اولیه روشنی از ژانربه معنی دسته‌بندی مشخص و معینی از فیلم‌های سینمایی که در ساختار روایی، درون‌مایه و مضمون، شیوه شخصیت‌پردازی، تکنیک‌های داستان‌گویی، جغرافیا و زمینه وقوع حوادث، سبک‌های روایی و... شباهت و اشتراکاتی فراوان با یکدیگر دارند- شده، اما درست زمانی که قرار است مبتنی بر این الگوهای تدوین‌شده فیلمنامه‌ای یا مطلبی انتقادی نوشته شود، مناقشات و تردیدهایی فراوان در باب استفاده صحیح از دامنه تعریف ژانرها در آثار یا مطالب پدید می‌آید. در این بین یکی از مهم‌ترین ژانرهای سینمایی که علی‌رغم ظاهر شفاف آثار متعلق به آن، به لحاظ تعریف کاربردی و شیوه نمود ویژگی‌هایش در فیلمنامه همواره مورد بحث و چالش واقع بوده است، ژانر اکشن به عنوان ژانری غالب در حوزه ژانرشناسی فیلمنامه است. ژانر اکشن، با تعریف گروهی از فیلم‌های داستانی واجد میزان متعددی از تقابل‌ها، کشمکش‌ها، تعقیب و گریزها، در میان ژانرهای متعدد و قابل شناسایی سینمایی که به‌ظاهر بدیهی و قابل شناسایی نیز هستند، یکی از مهم‌ترین ژانرها در زمینه الگوهای نگارش متون دراماتیک است که اگرچه معمولاً صحبت از آن چندان مناقشه‌برانگیز نیست، اما با تغییرات اساسی الگوهای خلق روایت سینمایی در سالیان اخیر، چه در...

مرجع مقاله