لیست مقالات

پرونده

هم‌ذات پنداري در فيلمنامه (181)

نویسنده : ‌روزبه کمالی
فیلم نامه

اقتباس Adaptation

نویسنده : چارلي كافمن، دونالد كافمن