لیست مقالات

فیلم نامه

زنان کوچك

نویسنده : گرتا گرويگ
پرونده

مفاهیم تخصصی فیلمنامه زیرمتن... (214)

نویسنده : امیررضا تجویدی
کشمکش (نقد)

پیاده‌سازی طرح سریال «هم‌گناه»

نویسنده : محمدرضا نعمتی
سرمقاله

سینمای عاشورایی 60 ابرروایت (23)

نویسنده : نصرت‌الله تابش
اکران

دوئت

نویسنده : اميد پورمحسن
اکران

روزهای نارنجی

نویسنده : اميد پورمحسن
کشمکش (نقد)
سینما/ادبیات
سینما/ادبیات
از زبان فیلمنامه نویس
سیناپس

افسارگسیخته

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

دادگاه شیکاگو هفت

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

ربه‌کا

نویسنده : میثا محمدی
کشمکش (نقد)

دادگاه شیکاگو هفت، آرون سورکین

نویسنده : امید پور محسن
مکاشفات

سخنرانی نادین لبکی در سمینار بفتا

نویسنده : ارغوان اشتری