لیست مقالات

فیلم نامه

یک شب در میامی

نویسنده : کمپ پاورز
پرونده
روايت
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)

شخصیت‌پردازی در فیلمنامه «آتابای»

نویسنده : بهمن شیرمحمد
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

بررسی مواجهات «منصور» در پرده دوم

نویسنده : امید پورمحسن
کشمکش (نقد)

منطق فصل‌بندی فیلمنامه «تومان»

نویسنده : حسین جوانی
کشمکش (نقد)

چگونگی گسترش پیرنگ در فیلمنامه «منصور»

نویسنده : محمدجواد فراهانی
اکران

منصور

نویسنده : امید پور محسن
اکران

آتابای

نویسنده : امید پور محسن
اکران

تومان

نویسنده : امید پور محسن
اکران

رمانتیسم عماد وطوبا

نویسنده : امید پور محسن
از زبان فیلمنامه نویس
نقطه دید
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

نگاهی به سریال «بازی مرکب»

نویسنده : حسین جوانی
سینما/ادبیات
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس

گفته‌های ریو سونگ وان، کارگردان و فیلمنامه‌نویس درباره «فرار از موگادیشو»

نویسنده : منبع: خبرگزاری یونهاپ و روزنامه کوریاجونگ
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)

واکاوی شخصیت‌ها در «بازی مرکب»

نویسنده : آلن اسپینوال
سیناپس

فرار از موگادیشو

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

فینچ

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

پادشاه ریچارد

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

زمانی برای مردن نیست

نویسنده : میثا محمدی
تجربه های پراکنده