ماهنامه شماره 230
  • 1400/12/24

سينماي ايران

قیمت 400,000 ريال افزودن به سبد خرید

لیست مقالات

فیلم نامه

تل‌ماسه

نویسنده : جان اسپیتز، دنی ویلنوو، اریک راث
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
اکران

روز بلوا

نویسنده : امید پورمحسن
اکران

موقعیت مهدی

نویسنده : امید پور محسن
اکران

مرد بازنده

نویسنده : امید پور محسن
اکران

شادروان

نویسنده : امید پور محسن
اکران

عنکبوت

نویسنده : امید پور محسن
اکران

گیتی همسر علیرضا

نویسنده : امید پور محسن
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
سینما/ادبیات
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
تجربه های پراکنده
سیناپس

ریکادو بودن

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

جرم

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

تراژدی مکبث

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

عبور

نویسنده : میثا محمدی