لیست مقالات

فیلم نامه

تشریح یک قتل

نویسنده : وندل مایز
سرمقاله

سینمای عاشورایی 72

نویسنده : نصرت‌الله تابش
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

بررسی نقاط عطف در فیلمنامه «ابلق»

نویسنده : محمدجواد فراهانی
اکران

سیناپس ابلق

نویسنده : امید پورمحسن
اکران

شب طلایی

نویسنده : امید پورمحسن
اکران

دوزیست

نویسنده : امید پورمحسن
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
سینما/ادبیات
کشمکش (نقد)
سیناپس

الویس

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

گرداب

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

جنایات آینده

نویسنده : میثا محمدی