لیست مقالات

فیلم نامه

سینما پارادیزو

نویسنده : جوزپه تورناتوره
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)
معرفی کتاب

معرفی کتاب

نویسنده : فیلم نگار
اکران

ملاقات خصوصی

نویسنده : فیلم نگار
بن مایه

درباره کلیشه‌ها و استعاره‌ها

نویسنده : مارک سِوی
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
سیناپس

زمان آرماگدون

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

بنشی‌های اینیشرین

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

پینوکیو گی‌یرمو دل تورو

نویسنده : میثا محمدی