لیست مقالات

فیلم نامه

گنج‌های سیه‌را مادره

نویسنده : رابرت روزن، بر اساس رمانی به همین نام، نوشته ب. تاورن
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

بررسی اصل تخاصم در فیلمنامه «ضد»

نویسنده : جمشید خاوری
کشمکش (نقد)
اکران

چرا گریه نمی‌کنی؟

نویسنده : فیلم نگار
اکران

عامه‌پسند

نویسنده : فیلم نگار
اکران

سرهنگ ثریا

نویسنده : فیلم نگار
اکران

ضد

نویسنده : فیلم نگار
سرمقاله

سینمای عاشورایی 81

نویسنده : نصرت‌الله تابش
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
کشمکش (نقد)

نگاهی به فیلمنامه «آدم‌کش»

نویسنده : عباس نصراللهی
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
تجربه های پراکنده

نوشتن ژانر رمانتیک ترکیبی

نویسنده : جک فیلسینگر
تجربه های پراکنده
سیناپس

یک جن‌زدگی در ونیز

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

ایر

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

آدم‌کش

نویسنده : میثا محمدی