لیست مقالات

فیلم نامه

اوپنهایمر

نویسنده : کریستوفر نولان
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس
از زبان فیلمنامه نویس
کشمکش (نقد)
از زبان فیلمنامه نویس
سینما/ادبیات
سیناپس

چشمانت را ببند

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

جاماندگان

نویسنده : میثا محمدی
سیناپس

من کاپیتان هستم

نویسنده : میثا محمدی